Zonnepanelen

Terugdraaiende teller

Hoe werkt een terugdraaiende teller?

U verbruikt niet altijd alle elektriciteit die uw zonnepanelen opwekken. Stel dat u bijvoorbeeld tijdens een zonnig weekend niet thuis bent. Dan stroomt de overtollige elektriciteit naar het openbare net.

Het omgekeerde kan ook. ’s Nachts wekken uw zonnepanelen geen elektriciteit op, maar u verbruikt wel elektriciteit als u bv. het licht aandoet. Soms zal u dus elektriciteit van het net afnemen.

Een terugdraaiende teller werkt in 2 richtingen:
Als u elektriciteit van het net verbruikt, stijgt uw meterstand.
Als u overtollige elektriciteit op het net injecteert, daalt uw meterstand.

Geen vergoeding voor uw 'elektriciteitsoverschot'

Dankzij de terugdraaiende teller bespaart u op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur. Elke geïnjecteerde kWh elektriciteit compenseert namelijk een kWh die u op een ander moment van het net verbruikt.

U krijgt echter geen vergoeding voor de elektriciteit die u teveel produceerde. Als uw zonnepanelen meer opgewekt hebben, zal u een afrekening ontvangen alsof u 0 kWh verbruikt hebt.

Contacteer ons